IšMOK PLAUKTI

MOKėTI PLAUKTI YRA SVARBUIšmok plaukti

baseine galima mokytis plaukti įvairaus amžiaus asmenims

informacija tel. (837) 561367 arba 8688-21870